Dijitalleşmenin önündeki engeller

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

İş dünyasının liderleri, dijital dönüşümün kurumların gelecekteki başarısı için önemli olduğunu düşünüyor. Ancak kurumlara rekabet avantajı sağlayacak bu dönüşümün önünde engeller de yok değil. Bu konuda Fujitsu’nun Avrupa’da gerçekleştirdiği pazar araştırmasının sonuçları oldukça çarpıcı.

Araştırmaya katılan BT yöneticilerinin %70’i dijital projelerin bir nevi kumar olduğu görüşünde. %65’i ise dijital projelerin yeterince iyi yönetilemediği konusunda hemfikir. Araştırmada görüş bildirenlerin %33’lük bir kısmıysa dijital projelerin doğru bütçelenemediğini ve pahalıya mal olduğunu ifade etmiş.

BT yöneticilerine göre kurumların dijital ajandaları çoğunlukla müşteriler (%20) ve kurum çalışanları (%18) tarafından şekilleniyor.

Dijital dönüşümün zorlukları
Dijital dönüşümün zorlukları

Kurumsal dijitalleşmenin önündeki tuzaklar
Dijitalleşmenin kurumların geleceği için önemli bir yatırım olduğunu düşünen BT yöneticileri, bu süreçlerin yeterince hızlı tamamlanamaması halinde şirketlerin sıkıntılar yaşayabileceği konusunda hemfikir.

Araştırmaya katılan BT yöneticilerinin %40’ı yavaş ve doğru ilerlemeyen dijitalleşme projelerinin kurumsal üretkenliği düşürmesinden endişe ediyor. BT’cilerin %38’lik bir kesmiyse, dijitalleşme projelerindeki aksaklıkların ciro ve yetkin çalışan kaybına sebep olabileceğini düşünüyor. Görüş bildirenlerin %20’siyse hızla dijitalleşememenin kurumu başarısızlığa sürükleyebileceğini ifade etmiş.

‘’Diijital dönüşümle ilgili hiçbir şey yapmamanın riski, yanlış teknolojilere yatırım yapmaktan çok daha büyük,’’ diyor araştırmada görüş bildiren CEO’lardan biri.

Dijital dönüşümün temel faydaları ve ön görülen riskler
Dijital dönüşümün temel faydaları ve ön görülen riskler

Güvenlik kaygısı ve yetkin iş gücü eksikliği dijitalleşmenin önünde engel
Araştırmada görüş bildiren BT yöneticilerinin dörtte biri zamansızlık ve kaynak eksikliğinin dijitalleşmenin önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyor. %31’lik bir kesim ise dijital projeleri yeterince iyi önceliklendirememenin ve yetersiz insan kaynağının problem olduğunu ifade etmiş. BT’cilerin %27’siyse güvenlik kaygısının dijitalleşmenin önündeki en büyük engel olduğu konusunda görüş bildirmiş.

Dijital dönüşümün önderleri kim?
Araştırmaya göre BT’cilerin %23’ü BT departmanlarının sürece önderlik ettiğini düşünürken, %20’lik bir kesimse müşterilerin taleplerinin tetikleyici unsur olduğunu ifade etmiş. Müşterileri %17,7 ile kurum çalışanları takip ederken, onları %17,6 ile yönetim kurulu ve %16,3 ile CEO’lar takip ediyor. Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgiye şuradan erişebilirsiniz.

Dijital dönüşümün liderleri sıralaması
Dijital dönüşümün liderleri sıralaması

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kurumunuzun ya da müşterilerinizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek mi istiyorsunuz? Bilgi teknolojileri alanında sunduğumuz uçtan uca çözümlerimiz ve konusunda uzman dönüşüm danışmanlarımızla birlikte sizinle çalışmaya hazırız. Bize aşağıdaki form alanından ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyadan takipleşiyor muyuz?

Dijital dönüşüm hikâyelerinden, araştırmalardan ve bizden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Twitter: https://twitter.com/FujitsuTurkey

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fujitsu-turkey

Facebook: https://www.facebook.com/FujitsuTurkey/

Twitter

Fujitsu Türkiye's Twitter avatar
Fujitsu Türkiye
@FujitsuTurkey

Fujitsu'nun bankacılıkta dijital dönüşüm üzerine gerçekleştirdiği araştırmadan süzülen verilerden faydalanılarak ya… twitter.com/i/web/status/1018057580155953152

Fujitsu Türkiye's Twitter avatar
Fujitsu Türkiye
@FujitsuTurkey

Gelişmekte olan teknolojileri nasıl kullanabileceğiniz konusunda baştan doğru kararlar alırsanız, başladığınız proj… twitter.com/i/web/status/1017365972523667456

Fujitsu Türkiye's Twitter avatar
Fujitsu Türkiye
@FujitsuTurkey

Başarılı BT desteği için 6 önemli kural bit.ly/2JcQMLx t.co/fyhqsEDOyZ

Tweet Media
Fujitsu Türkiye's Twitter avatar
Fujitsu Türkiye
@FujitsuTurkey

Fujitsu'nun Workplace 2025 araştırmasına göre kurumsal karar vericilerin %79’u çalışma saatlerinin, iş gücünden yet… twitter.com/i/web/status/1016608013371760640

Fujitsu Türkiye's Twitter avatar
Fujitsu Türkiye
@FujitsuTurkey

[Blog yazısı] Kurumlar geleceğin çalışma ortamları için ne düşünüyor. bit.ly/2lXD2Lz t.co/ObJHB72lBr

Tweet Media
Show Buttons
Hide Buttons