Yazılım tanımlı veri merkezine giriş

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

BT dünyasında otomasyon kullanımı her geçen daha çok önem kazanıyor. BT’ciler birbirini tekrar eden, anlamsız zaman ve enerji tüketen BT süreçlerini hızla otomatize etmek derdinde. Geçtiğimiz haftalarda ‘BT’ciler iş süreçlerinde otomasyon istiyor’ başlıklı yazımızda Fujitsu’nun Almanya’da Freeform Dynamics adlı araştırma şirketiyle birlikte gerçekleştirdiği araştırmaya değinmiştik. Yine aynı araştırmanın dahilinde BT’ciler yazılım tabanlı veri merkezleri ve veri merkezlerin otomatize yönetimi konusunda önemli görüşler bildirmiş.

Üretim, seyahat, ulaşım, finansal hizmetler ve telekom gibi çok çeşitli endüstrilerden 156 kıdemli BT uzmanının görüş bildirdiği araştırma, BT’cilerin ve kurumların ihtiyaçları hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

Yazılım tanımlı veri merkezi nedir?

‘The Software-Defined Datacentre (SDDC)’ yani yazılım tabanlı veri merkezi konsepti, veri merkezlerinin uçtan uca yazılım sistemleriyle otomatize edilerek yönetilmesi olarak özetlenebilir. Araştırma dahilinde BT’cilerin yazılım tanımlı veri merkezi yönetimi konseptine ne kadar aşina oldukları sorulmuş.

BT’cilerin %21’i yazılım tanımlı veri merkezi konseptini hiç duymadığını ifade etmiş.
BT’cilerin %10’u yazılım tanımlı veri merkezi konseptinin sadece bir pazarlama hareketi olduğunu düşünüyor.
BT’cilerin %32’si yazılım tanımlı veri merkezi konseptini duymuş ancak, ne olduğunu tam olarak anlayamamış olduğunu düşünüyor.
BT’cilerin %37’si yazılım tanımlı veri merkezi konsepti fikrini anlamış olduğunu ifade ediyor.

BT’cilere yazılım tanımlı veri merkezi konseptinin mevcut çalışma ortamı için uygun olup olmadığı sorulduğunda şu cevapları vermişler.

BT’cilerin %3’ü mevcut çalışma ortamlarının yazılım tanımlı veri merkezi konsepti için uygun olup olmadığını bilmiyor.
BT’cilerin %10 mevcut çalışma ortamlarının yazılım tanımlı veri merkezi konsepti için uygun olmadığını düşünüyor.
BT’cilerin %38’i mevcut çalışma ortamlarının yazılım tanımlı veri merkezi konsepti için uygun olabileceğini düşünüyor.
BT’cilerin %24’ü mevcut çalışma ortamlarının yazılım tanımlı veri merkezi konsepti için uygun olduğunu düşünüyor ve planlarına dahil etmiş.
BT’cilerin %24’ü mevcut çalışma ortamlarının yazılım tanımlı veri merkezi konseptini uygulamak için çalışmalara başladığını ifade etmiş.

Sanallaştırma teknolojileri yazılım tanımlı veri merkezi yönetimi konsepti için öne çıkan teknolojilerden biri olarak görülüyor. Bu tarafta BT’cilerin kullandığı çözümler tarafında ise durum şöyle:
BT’cilerin %81’i yazılım tabanlı veri merkezi yönetimi tarafında VMware’in sanallaştırma teknolojilerini kullanıyor. Bunu %51 ile Microsoft takip ederken, açık kaynaklı kodlu çözümler %31 ile BT’ciler için tercih sıralamasında üçüncü sırada olduğu dikkat çekiyor.

Yazılım tanımlı veri merkezi yönetiminin sağladığı faydalar tarafındaysa BT’cilerin görüşleri şu yönde:

BT’cilerin %80’i yazılım tanımlı veri merkezi konseptinin çalışmalarına hız kazandıracağı ve üretkenliklerini artıracağını düşünüyor.
BT’cilerin %81’i yazılım tanımlı veri merkezi konseptinin uygulama masraflarını düşüreceğini düşünüyor.
BT’cilerin %83’ü yazılım tanımlı veri merkezi konseptinin uygulama risklerini düşüreceğini ifade ediyor.

Otomasyon sistemleri çalışma kültürüne nasıl etki ediyor

BT’ciler BT operasyonlarının otomatize edilmesiyle takım içindeki çalışanların, düşük etkisi olan operasyonel işler yerine daha büyük etki yaratacak stratejik çalışmalara yönelip yönelmeyeceği ile ilgili de aşağıdaki geri bildirimleri paylaşmış.

BT’cilerin %51’i BT’de otomasyon kullanımına başladıklarını ve sistem seviyesindeki çalışanların daha büyük etki yaratacak işlere odaklanmaya başladığını ifade etmiş.
BT’cilerin %32’si otomasyon kullanımıyla çalışanların daha büyük etki yaratacak işlere yöneleceklerini umduklarını söylemiş.
BT’cilerin %8’i BT süreçlerinin otomatikleştirilmesinin operasyonel seviyedeki çalışanların daha stratejik işler yapabileceğine dair herhangi bir beklentisi olmadığını ifade etmiş.
BT’cilerin %3’ü bu konuda emin değil.
BT’cilerin %6’sı BT’de otomasyon kullanımına başladıklarını ve çalışanların operasyonel işler yerine daha büyük etki yaratacak stratejik süreçlere dahil olduğun ifade etmiş.

Sosyal medyadan takipleşiyor muyuz?

Dijital dönüşüm hikâyelerinden, araştırmalardan ve bizden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Twitter: https://twitter.com/FujitsuTurkey

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fujitsu-turkey

Facebook: https://www.facebook.com/FujitsuTurkey/

FujitsuTurkey

Dünyanın önde gelen elektronik bileşen üreticilerinden Fujitsu, bilişim ve iletişim alanında dünyanın lider teknoloji sağlayıcıları arasında yer almaktadır. 100'ün üzerinde ülkede 160 bini aşkın çalışanıyla Fujitsu, sistemler ve hizmetler alanındaki uzmanlığını gelişmiş ve üstün tasarımlı teknolojilerle birlikte sunuyor. 40 milyar dolarlık cirosu, 2,5 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması, 1.500 bilim adamı ve 18 bin mühendis ile hemen her gün yenilikçi bir teknolojiye imza atan Fujitsu, Avrupa’dan Orta Doğu’ya Afrika’dan Hindistan’a kadar birçok pazarda faaliyet gösteriyor.

Twitter

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/fujitsu-news.com/subdomains/tr/httpdocs/wp-content/plugins/wd-twitter-feed/vendor/j7mbo/twitter-api-php/TwitterAPIExchange.php on line 313 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/fujitsu-news.com/subdomains/tr/httpdocs/wp-content/plugins/wd-twitter-feed/includes/Parser/TweetsParser.php on line 235

Error: Twitter API returned 0 results for your query.

Show Buttons
Hide Buttons