Başarı için Birlikte Üretim: Yaratıcılık, Bilgi ve İnovasyonun Kilidini Açmak

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

İş dünyasında başarı insanlara ne kadar bağlı ve insanlar iş liderlerinden ne bekliyor? Onların beklentilerini fark eden şirketler var mı?

Çalışanları, müşterileri ve toplumun ihtiyaçları arasındaki dengeyi bulabilen şirketler, başarının anahtarına da ulaşmış oluyor. Fujitsu bu konuya daha yakından bakmak için finansal hizmetler, perakende, üretim, ulaştırma ve kamu sektörü genelinde iş dünyasından 2000 karar vericiyle bir araştırma gerçekleştirdi. Fujitsu Co-creation in the Age of Disruption araştırmasından süzülen çarpıcı sonuçları sizlerle de paylaşmak isteriz.

Fujitsu bu araştırmayla şirketlerin çalışanlar, müşteriler ve toplumu dengelemek, her birinin taleplerini yönetmek ve bunlara yanıt vermek için nasıl çalıştığını ortaya koyuyor. İş liderlerine bu üç gruptan hangisinin hayatlarını iyileştirmeyi kendileri için en büyük görev edindikleri sorulduğunda %60’ı, çalışanların yaşamlarını iyileştirmek cevabını verdi. Yine aynı kurumların %55’i de çalışanlarının yaşamlarını iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Daha geniş bir toplumu etkilemek, iş liderleri için bir şekilde daha az öncelikli görünüyor. Liderlerin sasdece %37’si bunun bir görev olarak edindiklerini söylüyor. Ancak kamu sektörü kuruluşları için toplum bir numaralı öncelik durumda. Kamu sektörü liderlerinin %52’si “topluma katkıda bulunmayı” ana başarı faktörü olarak görüyor. Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz; daha geniş bir hedef kitleye hitap eden kurumlar ve şirketler için öncelik toplumdur. Ankete katılan kurumların içerisinde 250-500 çalışanı olanların %47’si de topluma hizmet etmeyi öncelik verdiklerini belirtmiş.

Ankete verdikleri yanıtları ne olursa olsun kurumların %60’ı, bu üç gruptaki insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini dengeleyebilmek için mücadele ettiklerini söylüyor. Fujitsu olarak, bunu başarabilen kuruluşların önümüzdeki yıllarda rakiplerine göre önemli bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz.

Organizasyonlarda yaratıcılık ve değişim

Araştırmaya katılanların %77’si, organizasyonlarının gelecekteki başarısı için yaratıcılığın kilit nitelik olduğunu söylemiş. Kurumsal çerçevede yaratıcılık,  kurum çalışanlarının mevkilerinden bağımsız olarak karşılaştığı problemlere çözüm bulabilme becerisi olarak düşünülebilir. İş liderleri organizasyonlarındaki her bireyin başarıya bir katkısı olabileceğinden emin olması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle en iyi sonuçları elde etmek için kurumun her yerinde, herkesle birlikte üretmek şart.

İş liderleri kurum veya sektörün büyüklüğünden bağımsız olarak, yaratıcılığın ulaşılabilir bir hedef olduğunu düşünüyor.

Kurumların %78’i ‘değişim’ kabiliyetinin önümüzdeki 3 yıl içinde başarının anahtarı haline geleceğini öngörüyor. Buradaki değişim sadece iş liderlerinin değişime adapte olmasından ibaret değil. Organizasyonların değişim için hizmet ve inovasyon odaklı yaklaşımları bulunuyor.Fujitsu’nun araştırmasına göre kurumlar önümüzdeki 3 yıl içerisinde değişim için bu 3 başlığa odaklanacak: 

1.Hizmet ve ürün geliştirme (Araştırmaya göre şirketlerin %50’si şimdiden hizmet ve ürünlerini yeniden değerlendirmiş ve %39’u da değişim için planlarını yapmış.)

2.Müşterilere hizmetin ulaştırılması (Şirketlerin %50’si hizmet sunumunu yeniden değerlendirmiş ve %40’ı da bu konuda planlama süreçlerini tamamlamış.)

3.İş stratejisi ve hedefleri (Şirketlerin %48’i iş stratejilerini ve hedeflerini yeniden değerlendirmiş ve %42’si de değişim için planlarını çoktan yapmış.)

İş liderleri ve çalışanlarla olan ilişkileri

Araştırmaya katılan iş liderlerinin %73’ü çalışanların yaratıcılığının ortaya çıkarılmasının başarı için önemli bir faktör olduğunu düşünüyor. İleri görüşlü kurum liderleri, başarıyı gerçekten sürdürebilmek için organizasyonlarındaki tüm yetenekleri açığa çıkarmaları ve tam potansiyeliyle kullanmaları gerektiğinin farkındalar. Bu nedenle işe alımlarda müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine yardımcı olacak, büyük fikirler sunan, yaratıcı ve uyumlu insanları tercih ettiklerini ifade etmişler.

Fujitsu’nun araştırmasında görüş bildiren iş dünyası liderlerine göre üç tip çalışan profili öne çıkıyor:

  1. Yenilikçiler: Yaratıcı, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek için yeni yollar bulan çalışanlar.
  2. Ortak çalışanlar: Ekip ortamında başkalarıyla uyumlu çalışanlar.
  3. Yapanlar (%46): Kendilerine atanan görevleri başarıyla yerine getiren çalışanlar.

Müşteriler daha fazla inovasyon istiyor

İş liderlerinin neden yaratıcı ve yenilikçi insanları işe almak istedikleri çok açık; çünkü müşteriler daha fazla inovasyon istiyor. Müşterilerin isteklerine cevap verebilmek için çalışanların daha yaratıcı, işbirlikçi ve iş bitirici olmaları bekleniyor…

Araştırma sonuçlarına göre iş liderlerinin %71’i müşterilerinin kurumlarından daha yenilikçi olmasını beklediğini düşünüyor. Kurumların %73’ü önümüzdeki 10 yıl içerisinde müşterilerin beklentilerini karşılayabileceğini düşünürken, %27’lik bir kesim kurumunu henüz bu konuda yetkin görmüyor. İş liderlerinin %61’i yapay zekânın  ürün ve hizmetlerin çeşitliliğini artıracağını düşünüyor.

Araştırmaya katılan iş liderlerinin %80’i müşteri memnuniyeti tarafında bugün yapılan çalışmaları tatmin edici buluyor. Ancak gelecek konusunda kaygılılar. Kurumların yalnızca %73’ü önümüzdeki 10 yılda müşteri taleplerini karşılamak için iyi bir konumda olabileceklerini düşünüyor.

Kurumlar  toplumu olumlu etkilemek istiyor

İş liderlerinin %63’ü son 3 yıl içerisinde toplumun iş çevrelerinde daha kritik bir öneme sahip olduğu fikrinde. Burada sosyal medyanın tüketicilere verdiği güç etkili. Kurumların %63’ü gelecekte başarı için toplumla işbirliği yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiğine inanıyor. İş liderlerinin %78’i toplum tarafından güven duyulan bir kuruluş oldukları görüşünde. Kurumlar bu güveni sağlamak için sosyal fayda sağlayacak çalışmalar içerisinde yer almaktan kaçınmıyor.

Güven sadece toplum için değil, çalışanlar ve müşteriler için de hayati bir bileşen. Bu üç grup içerisinde güven inşa edebilen bir kurum, istediği etkiyi yaratma konusunda daha avantajlı olacak gibi görünüyor.

Fujitsu olarak herkesin ve her şeyin daha bağlantılı hale geldiği bir çağda, teknolojiden gerçek değer yaratmak için insanları, bilgileri ve alt yapıları bir araya getiren Human Centric Intelligent Society’i yani İnsan Odaklı Akıllı Toplum’u öngörüyoruz. Human Centric Intelligent Society ile organizasyonlar mümkün olan en iyi başarı şansına sahip olacaklardır. Fujitsu’nun  İnsan Odaklı Akıllı Toplum vizyonunu yakından görmek için videomuzu izleyin.

Fujitsu Ekibinden BT yöneticilerine mesaj

BT yöneticilerinin, hatta tüm ekibin her geçen gün kurumları içerisinde daha çok söz sahibi olmaya başladığı bilinen bir gerçek. Gözlemlerimize göre Türkiye’de de durum küresel perspektifle aynı doğrultuda ilerliyor. Siz BT çalışanları olarak, geçtiğimiz son birkaç yılda kurumlarınız içerisindeki öneminizin arttığını düşünüyor musunuz? Kurumunuzla dijitalleşme alanında gerçekleştirdiğiniz projeler nasıl ilerliyor? Fujitsu olarak, dijital dönüşüm yolculuğunuzda size nasıl yardımcı olabiliriz? Aşağıdaki mesaj kutusundan bize yazın, hemen sizinle iletişime geçelim. Şirketinizin dijital dönüşüm yolculuğunda Fujitsu Türkiye olarak yanınızda olalım.

Sosyal medyadan takipleşiyor muyuz?

Dijital dönüşüm hikâyelerinden, araştırmalardan ve bizden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Twitter: https://twitter.com/FujitsuTurkey

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fujitsu-turkey

 

FujitsuTurkey

Dünyanın önde gelen elektronik bileşen üreticilerinden Fujitsu, bilişim ve iletişim alanında dünyanın lider teknoloji sağlayıcıları arasında yer almaktadır. 100'ün üzerinde ülkede 160 bini aşkın çalışanıyla Fujitsu, sistemler ve hizmetler alanındaki uzmanlığını gelişmiş ve üstün tasarımlı teknolojilerle birlikte sunuyor. 40 milyar dolarlık cirosu, 2,5 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması, 1.500 bilim adamı ve 18 bin mühendis ile hemen her gün yenilikçi bir teknolojiye imza atan Fujitsu, Avrupa’dan Orta Doğu’ya Afrika’dan Hindistan’a kadar birçok pazarda faaliyet gösteriyor.

Twitter

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/fujitsu-news.com/subdomains/tr/httpdocs/wp-content/plugins/wd-twitter-feed/vendor/j7mbo/twitter-api-php/TwitterAPIExchange.php on line 313 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/fujitsu-news.com/subdomains/tr/httpdocs/wp-content/plugins/wd-twitter-feed/includes/Parser/TweetsParser.php on line 235

Error: Twitter API returned 0 results for your query.

Show Buttons
Hide Buttons